Husk avspassering på mandag 1. desember fra kl.12.00

På mandag 1.desember blir det avspasering for elever og lærere fra klokken 12.00. SFO vil gå som normalt.

Grunnen til avspaseringen er tiden vi brukte på kvelden vi feiret 40 årsjubileet for skolen.

God helg!

Plan for musikk- og dansuke på SFO

Hei!

Da er programmet for neste ukes musikk- og dansuke på SFO klart! Du kan se det HER.

Vi gleder oss!

Hva er SKU?

SKU står for Skolebasert KompetanseUtvikling. Det er et «stammespråk» vi bruker i skolen, og av det grunn trengs det å forklares. Kort sagt er det et prosjekt som alle skoler i Norge skal gjennom for å utvikle seg. Målet er å forberede elevene bedre slik at de klarer å gjennomføre videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet har derfor laget «Ungdomstrinn i utvikling» som prosjektet heter. Randabergskolene startet prosjektperioden august 2014, og valgte at alle trinn skal være med i satsingen. Vi gjorde det på bakgrunn av at forskning viser at elevene som «faller ut» av videregående allerede strever i 5. klasse. Når vi nå er så heldig at vi har elevene fra 1. til 10. klasse på samme skole har vi en unik mulighet til å jobbe sammen for å forhindre at elever starter den negative utviklingen.

Målet om å forhindre frafall i videregående er et godt mål. Ca 30% av hvert årskull klarer ikke å fullføre videregående. Det er mange ungdommer som får en trang start i voksenlivet. Forskeren Hattie viser i sin forskning at lærerens undervisning er den viktigste påvirkningsfaktoren for barn i skolen. Ikke læreren alene, men hvordan han eller hun underviser. Den kunnskapen har gjort at vi nå fokuserer på å gjøre undervisningen mer praktisk, variert, relevant og motiverende. I tillegg fortsetter fokuset på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og klasseledelse. Lykkes vi med det øker mestringen til elevene.

I modellen under har vi forsøkt å illustrere «løpet» hvordan økt kunnskap og kompetanse hos lærerne gir en effekt på undervisningen og da elevene.

Hva er SKU.

 

Plan for å forhindre og håndtere mobbing

På bakgrunn av mye medieoppmerksomhet rundt mobbing, ønsker vi å vise til Grødem skole sin plan for å sikre et godt psykososialt miljø. Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. I dette dokumentet kan du lese hva skolen gjør for å forhindre mobbing og håndtering av slike saker.

 

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger.§ 9A i opplæringsloven  er elevenes «arbeidsmiljølov» som danner grunnlaget for elevenes rettigheter i skolen.

Dokumentene ligger også i venstremenyen.

Når noe negativt skjer eller du mistenker noe ikke er greit, må du ta kontakt med skolen så snart som mulig. Tett dialog er avgjørende for at vi skal lykkes i arbeidet for et godt psykososialt miljø.

Praktisk, variert, relevant og motiverende

På planleggingsdagen, fredag 14. november, jobbet lærerne og ledelse med prosjektet Skolebasert kompetanseutvikling. Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) er et statlig prosjekt som strekker seg over 1,5 år. I to måneder frem til planleggingsdagen har lærerne hatt som mål å gjøre undervisningen mer praktisk, variert, relevant og motiverende for elevene. På fredag som var, delte vi erfaringer og opplegg for å lære og erfare av hverandre. Det var en nyttig dag, og lærerne har fått gode tilbakemeldinger fra elevene på oppleggene sine.

Erfaringene fra denne perioden tar vi med oss i det daglige arbeidet i klassene. Det er tross alt det som er målet, at vi i det daglige skal gi elevene en opplevelse av praktisk, variert, relevant og motiverende undervisning. Det vet vi igjen fører til økt mestring hos elevene våre.

 

Nettmobbing

I vår ble mobbing tatt opp på foreldremøtet her på skolen, og den siste tiden har mobbing og nettmobbing blitt ekstra synliggjort i media. I den forbindelse har nettstedet ASK.fm kommet frem som et fora der unge trår over grenser og mobber. Grødem skole har som et ledd i arbeidet mot mobbing opprettet en profil på dette nettstedet for å kartlegge våre elevers aktivitet. Vi har sjekket ca 30 tilfeldige elevnavn. Det vi kan si ut fra det, er at det er få elever som bruker dette nettstedet. Noen bruker det aktivt, men de fleste har brukt det for flere måneder siden. Et annet positivt funn var at til tross for henvendelser som inviterte til negativ omtale og utlevering av seg selv, hadde elevene svart støttende til andre ungdom og tatt avstand fra seksualisert innhold.

Ønsker å oppfordre foresatte også til å følge med på ungdommens mobil/nettbrett for å se om de har appen Ask.fm

ask

Nettstedet nærmest inviterer til negativ atferd, og av den grunn er det ikke et sted du ønsker at ditt barn skal være.

Visma er nå åpent for foresatte

I dag åpner Grødem skole programmet Visma for foresatte. Hva betyr så det? Visma er et dataprogram som skolen bruker til å registrere blant annet;

– Kontaktinformasjon til foresatte og elever

– Fravær på elever

– Anmerkninger på elever

– Vurderinger (karakterer) på elever

Gjennom den eposten du som foresatt har mottatt eller mottar i dag vil du få brukernavn (din mailadresse) og passord til å logge deg på Visma. Når du har logget deg inn har du som foresatt tilgang til all den informasjonen skolen har lagt inn på deg og dine barn. Fordelen med det er at du lettere kan følge med på fravær o.l. på barnet ditt og samtidig kan du enkelt oppdatere mailinfo/telefon hvis du endrer det. Lenke til Visma ligger på skolens hjemmeside.

 

Har du ikke mottatt innloggingsmail i løpet av uken (sjekk også søppelmailmappen) må du kontakte skolen.

Her kan du lese mer om hvordan du bruker Visma som foresatt: VFS_Foresatte

Per Jarle

Det er mørkt – bruk refleks!

Minner om viktigheten av å bruke refleks for barn og voksne. En refleks er en billig investering for å bli lett synlig i trafikken!

RefleksB_5705964a RefleksC_5705963a

Foto: NAF

Overgang til nytt domene for alle på Grødem skole

I løpet av helgen til uke 43 har Grødem skole skole gått over til ett nytt Google Apps for Education-domene. Det betyr at alle ansatte og elever nå bruker det samme brukernavnet og passordet som tidligerer, men har @randabergskolen.no til slutt.

Den store fordelen er nå at alle ansatte og elever i hele kommunen henger i samme Google Apps-system og vi kan opprette og finne grupper og brukere på tvers av skolene.

Dette betyr i praksis at e-posten til alle lærerne er gått fra navn@grodemskole.no til navn@randabergskolen.no. Kontaktlærer vil nok informere om denne kontaktendring til dere hjemme. Men vær likevel obs på at alle lærere og elever har nå e-post adressen navn@randabergskolen.no.

P.g.a omleggingen kan det bli noe forsinkelsen i forhold til lekseplan, osv. Men regner med vi skal være i rute i løpet av uke 43

God avslutning av årets TV-aksjon!

Året TV-aksjon ble avsluttet med samling i gymsalen for alle elever og lærere. Under stødig og god ledelse av Tiril og Ine på 10. trinn ble premiene i loddtrekningen utdelt, samt avgjørelsen for Grødems Talenter.

Rektor kunne også avsløre at skolen i løpet av 4 dager hadde samlet inn 71.500kr til årets aksjon! Fantastisk!TV aksjon 3

For flere bilder fra avslutningen trykk på les mer.

Les mer…