Grødem skole


Fjordsolveien 8, 4070 Randaberg.

Telefon: 51 41 31 70

Arkiv/ Historie

Planleggingsdag 29. april 2016 – skolen stengt

Grødem skole har planleggingsdag fredag 29. april 2016. Det betyr at skolen holder stengt for elevene. Hvis du trenger å kontakte skolen kan du nå oss på telefon 51413170 eller sende mail til den saken angår. Mailen vil da bli besvart over helgen.

SFO holder åpent som vanlig. Se egen planimagesV9PBC1PX

Hjelp barnet med planlegging​

Mange barn trenger hjelp til å planlegge og strukturere skolearbeidet. Da er det godt med foreldre som hjelper til med å sette gode rammer for arbeidsøkten, og dele opp oppgavene i overkommelige størrelser.Planlegg lekser

Trykk her for artikkelen

Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet.

John Lennon

Intro på tur til biblioteket i Randaberg sentrum.

Tale på biblioteket tok godt imot oss. Hun leste et spennende eventyr. Etterpå fikk  elevene lese i bøker og  leke.

Det aller kjekkeste var å kle seg ut! Det var en flott tur!IMG_2754

Når undervisningen blir magisk………

Elever i 5B på Grødem skole har de seneste dagene jobbet med oldtidens Hellas. Ved første øyenkast kan det være et utfordrende tema å undervise, i forhold til å «treffe» elevene med ønsket læringseffekt. Her må man kalle en spade for en spade og innse at de ferreste 10 åringer i utgangspunktet har veldig stor interesse av arkitektur, kultur og religion fra oldtidens Hellas. Likevel… Elever i 5b ber på sine knær om å få være inne i friminuttet hvor læreren er supersnill når de får lov til å være lengre på skolen, og er tydelig skuffet når timen er over. Noen av elevene spør forsiktig om de kan få lov til å jobbe hjemme som et siste desperat forsøk… «Please»…….. Les mer…

Bruk av Google Dokumenter i responsarbeidet

I denne filmen kan du se hvordan Google Dokumenter kan brukes i responsarbeidet for å fremme læring hos elevene. Spennende og nyttig! Filmen ligger på www.sprakloyper.uis.no,  og er en av tre filmer som er filmet her på Grødem skole.Film

Trykk her for å se filmen

 

Presentasjon fra foreldremøte 8.trinn 2016/17

Her er presentasjonen fra foreldremøtet 13. april:foreldremøte 13.april

Trykk her

Nye 8. trinn 2016/17 – prosessen videre

Her er prosessen videre for nye 8. trinn til skoleåret 2016/17:

  • Foreldremøte nye 8. trinn – 13. april kl.19.00
  • Innlevering av skjema for valg av fremmedspråk og valgfag – 22. april
  • Offentliggjøring av nye klasser og valgfagsgruppene – 27. mai (siste time)

Skifte av valgfag mellom 9. og 10. trinn

Elevene på 9. trinn valgte i utgangspunktet valgfag for 9. og 10. trinn etter 8. trinn. For noe vil det være grunner til å skifte valgfag, og det åpner vi for. De elevene som fortsetter med faget vil imidlertid ha førsterett på det de har. Endringer og skifter vil da skje hvis gruppestørrelsen åpner for dette. Frist for å skifte er 22. april 2016.

Skjema finner du her.

Skifter eleven valgfag mellom 9. til 10. trinn vil karakteren de får til sommeren bli en standpunktkarakter. Det betyr at den da står på vitnemålet og at eleven har 10 dagers klagerett etter han/hun har fått den.

Valg av valgfag for 8. trinn til 9. trinn

Årets 8. trinn har nå fått informasjon og valgfagsskjema som må returneres til kontaktlærer innen 22. april 2016. Grødem skole har valgt å la alle elevene velge nytt valgfag mellom 8. og 9. trinn, men at de beholder valgfaget på 10. trinn. Grunnen til dette er at antall valgfag utvides fra 8. til 9./10. trinn, samt at det gir en mer forutsigbarhet og progresjonsmulighet for elevene. Selv om dette er hovedregelen vil det være mulig for omvalg mellom 9. til 10. trinn.

Valgfagene elevene kan velge til 9. og 10. trinn er:

Design og redesign
Fysisk aktivitet og helse
Natur og miljø
Sal og scene
Teknologi i praksis

Skjema finner du her

Elevene på 8. trinn vil 18. mai få ut standpunktkarakter for valgfaget. Det er en karakter som vil stå på vitnemålet, og eleven har da klagerett. Hvis elevene fortsetter på samme valgfag vil imidlertid karakteren ikke stå på vitnemålet før eleven avslutter faget på 10. trinn

Dodgeball på Grødem skole

Trivselslederne, med General Tor Arne i spissen, har denne uken gjennomført Dodgeball turnering for elevene på skolen. Det første du kanskje spør deg om er hva er Dodgeball? Kort fortalt er det en forenklet utgave av kanonball, men med 6 spillere på hvert lag og 6 baller. Første lag til å treffe alle motspillerne har vunnet.

Nærmere 200 elever deltok og enda flere stilte opp for å se på og heie frem sine favoritter. Det var god stemning på banen, men til slutt stod det igjen noen vinnere:

4-5 klasse – Lag 1 5b
6-7 klasse – Lag 2 7b
8-10 klasse – Team Olav
Gratulere så masse til vinnerne! Premier, diplom og fotografering kommer